MONTAŽA OBLOGE ZIDA

Oblaganje postojećih zidova gips-kartonskim pločama idealno je za pokrivanje neravnina zida, pukotina, ispucalog maltera... Veoma je praktično kod poboljšanja zvučne izolacije čime smanjujemo spoljnu buku. Veoma jeftino, a efikasno vršimo termoizolaciju fasadnih zidova sa unutrašnje strane.

Zacrtamo željenu debljinu obloge na pod i strop.Profile UD 30, na koje smo prethodno nalijepili brtvenu traku pričvrstimo na pod i strop s namjenskim tiplama s vijcima u razmaku 100cm.

Udarnim tiplama na nosivi zid na visini 125cm pričvrstimo nosač promjenjivog obujma (direktni nosač) na koji smo prethodno nalijepili brtvenu traku.Unaprijed na mjeru pripremljene CD profile ubacujemo na podu i stropu unutar UD profila na razmaku od 60 ili 62,5cm (ovisno o širini ploče) i s namjenskim vijcima zavrćemo skupa profile i nosače promjenjivog obujma (direktni nosač ).

Napomena: Za međusobno pričvršćivanje profila i nosača nikako ne koristite vijke za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča. 

Zatim postavimo potrebne instalacije i postavimo mineralnu vunu. Slijedi pričvršćenje gips-kartonskih ploča s vijcima na razmak od 25cm.

Važno: Ako oblažete vanjski zid objekta, svakako prije postavljanja gips-kartonskih ploča na profile, ljepljenjem pričvrstite parnu branu i dobro je ljepljivom trakom zabrtvite.

Naposlijetku pristupamo ispunjavanju spojeva ploča, impregniranju te je naš zid spreman za bojanje.

 

 

      

Fotografije

montaža obloge zidamontaža obloge zida1obloga zida