Staklena vuna

 

 

 

 

 

 

Mineralna vuna je dobar toplinski izolator koeficijentom toplinske vodljivosti k između 0,034 i 0,045 W/mK, što je uvrštava među najbolje toplinske izolatore. To je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u građevinarstvu, industriji i brodogradnji. Mineralna vuna ima visoku otpornost na požar, paropropusna je i djelomično vodootporna. Otporna je na starenje i raspadanje, te na mikroorganizme i kukce. Koristi se u svim vanjskim konstrukcijama za toplinsku zaštitu, te u pregradnim zidovima za zvučnu zaštitu. Jedino mjesto gdje se ne preporuča je za izolaciju podrumskih zidova pod zemljom. 

Mineralna vuna je izuzetno postojan materijal koji zadržava svojstva kroz duže vrijeme i ne mijenja dimenzije. Mineralna vuna je otporna na kemikalije i nije pogodan materijal za kukce koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima i dovesti do oštećenja.  

 

 

                                      

 

 

KOSI KROVOVI

 

 

 

URSA SF 34

 

Opis proizvoda

 

URSA SF 38

 

Opis proizvoda

 

URSA SF 32

 

Opis proizvoda

 

 

 

 

 

PREGRADNI ZIDOVI

 

 

URSA SF 38

Opis proizvoda

URSA TWF 1

Opis proizvoda

URSA TWF FONO

Opis proizvoda

URSA TWP 1

Opis proizvoda

URSA FDP 1

Opis proizvoda

 

SPUŠTENI STROPOVI

 

 

URSA DF 39

Opis proizvoda

URSA DF 39/Ab

Opis proizvoda

URSA ELF

Opis proizvoda

URSA TWP 1

Opis proizvoda

URSA FDP 1

Opis proizvoda

URSA TWF 1

Opis proizvoda

URSA TWF FONO

Opis proizvoda

 

 

 

 

POD NA HLADNOM POTKROVLJU

 

 

URSA DF 39

Opis proizvoda

URSA DF 39/Ab

Opis proizvoda

URSA ELF

Opis proizvoda