Kamena vuna

 

 

 

 

 

Optimalno za ugradnju u :

 

POTKROVLJA, STROPOVE, PREGRADNE ZIDOVE

 

Multirock

Airrock LD

Airrock ND

Airrock HD

Airrock XD

 

 

 

Nizak koeficijent toplinske provodljivosti kamene vune jamči minimalne toplinske gubitke. Drugim riječima, zimi toplina ostaje tamo gdje ju želimo, u unutrašnjosti objekta. Ljeti, ne dolazi do pregrijavanja unutrašnjosti te je potrebno manje rashlađivanja za postizanje ugodne temperature u prostoru. Pored uštede na troškovima grijanja i hlađenja tako postižemo i izuzetno zdrave i ugodne uvjete stanovanja. Većina ljudi smatra da najviše energije u domaćinstvu troše električni uređaji. Međutim, istraživanja pokazuju da više od polovice troškova za energiju utrošimo na grijanje i hlađenje. Zato bi se toplinskim izoliranjem neizoliranih zgrada značajno rasteretio budžet svakog domaćinstva.

 

 

 

ROCKWOOL kamena vuna u potpunosti je negoriv izolacijski materijal, najvišeg razreda reakcije na požar - A1, s točkom tališta iznad 1.000 °C. Materijali se po europskim normama za zaštitu od požara klasificiraju prema reakciji na požar u razrede od A1 do F. Glavni kriteriji za određivanje reakcije na požar građevinskih materijala su njihova zapaljivost, stupanj emitiranja topline, širenje vatre te količina dima, toksičnih plinova i gorućih čestica. ROCKWOOL kamena vuna nosi oznaku A1, što je najviši razred negorivosti. Vatrootporna izolacija omogućuje dodatno vrijeme kako za ljude koji napuštaju objekt, tako i za vatrogasce.

 

 

 

Kamena vuna sastoji se od puno vlakana pa ima otvorenu strukturu koja ju čini idealnom za upijanje i reguliranje buke. Energija zvuka se u vlaknastoj strukturi kamene vune razbija i pretvara u druge oblike energije (najčešće u toplinu). Stalna pozadinska buka veća od 30 dB (A) može ometati san, dok 35 dB (A) smanjuje razumljivost govora u manjim prostorijama. Mnogi će se dobro naspavati zahvaljujući dobro izoliranim zidovima ROCKWOOL izolacijom! Izolacija može smanjiti prijenos buke za više od 50 dB (Rw – vrijednost) što je oko 20 dB više nego kod zidova bez izolacije.