Fasadni pribor

COKL PROFIL

 

 

 

Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.

Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.

Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. Izbačeno podnožje)

U ponudi dimenzije : od 3-20cm, duljine 2m

 

 

PVC KUTNIK S MREŽICOM

 

 

 

Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima

Na rubu profila nalazi se oko 10 cm dugački ostatak mrežice koji optimalno služi kao preklop na spoju armature.

U ponudi dimenzije : 10x15 cm , duljine 2,5 m

 

 

PVC OKAPNI S MREŽICOM

 

 

 

Završni profil za izvođenje rubova okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narančasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za rolete, završetke podnožja bez profila itd.

Na rubu profila nalazi se oko 10 cm dugački ostatak mrežice koji optimalno služi kao preklop na spoju armature .

U ponudi dimenzije : 10x15 cm , dužina 2,5 m

 

 

STAKLENA MREŽICA

 

 

 

 

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje toplinsko-izolacijskih sustava.Sastavni dio toplinsko - izolacijskih sistema.

Kao visokovrijedna aramturna mrežica za mase za armiranje na području renoviranja u unutarnjem i vanjskom području.

Težina: 145 i 160 g/m².

Pakovanje: 50 m2

 

 

PVC PRIČVRSNICE

 

 

 

 

Udarna pričvrsnica s plastičnim čavlom za konstruktivno pričvršćivanje izolacijskih ploča.

Preporučena količina je od 4 do 8 komada po m2.

U ponudi duljine :

                            od 100 do 260 mm

 

  

APU LAJSNA

 

 

 

PVC profil sa samoljepljivom pjenastom trakom se koristi kod izrade špaleta gdje pruža tehnička rješenja i idealan kontakt između prozora i zida.

PVC sa pjenastom samoljepljivom trakom.

Obrada na minimalnoj temperaturi od +5°C

Dužina : 2,5 m

 

 

APU LAJSNA S MREŽICOM

 

 

 

PVC profil sa samoljepljivom pjenastom trakom se koristi kod izrade špaleta gdje pruža tehnička rješenja i idealan kontakt između prozora i zida.

PVC sa pjenastom samoljepljivom trakom debljine 3mm.

Obrada na minimalnoj temperaturi od +5°C

Dužina : 2,5 m, širina mrežice 12,5 cm

 

 

DILATACIJSKI PROFIL E I V OBLIK

 

 

 

Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine, kao i za fuge u toplinsko - izolacijskom sistemu.Za velike zidne površine ( E - oblik). Za unutarnje kutove (V- oblik)

Građevinski uvjetovane fuge ne smiju biti izolirane i izolaicjske ploče treba postavljati tako, da nastaju fuge širine od 5 do 30 mm.

Optimalan preklop na sudarima profila