Žbuke

Podložne žbuke

 

 Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju sklad, bilo kao dekorativni, atraktivni element, ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. Tako je još u antičko doba mort za žbukanje bio vrlo poznat te se najviše upotrebljavao glineni mort koji danas susrećemo prije svega u južnim zemljama, ali koji se, u povezanosti s ekološkim načinom gradnje, u našoj okolini ponovo sve više koristi. U staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. S vapnom su se mogle proizvesti žbuke za vanjsku primjenu koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično na hramovima ostale očuvane do danas. U doba Rimljana već su bile poznate prednosti takozvanih hidrauličnih materijala. Tehnika gradnje se od tada bitno promijenila. Kada je razvijen i proizveden Portland cement, sredinom 19. stoljeća, građevinarima na raspolaganju je bilo i hidraulično vezivo s kojim je postalo moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti.

 

 

 

Žbuke

  • Gips-vapnene žbuke
  • Vapneno - cementne žbuke
  • Termo žbuke


 

Vapneno-cementne žbuke

 

Podložna i filcana žbuka za unutarnje zidove ,stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom.Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.Ne koristiti u podnožju fasade.Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole

 

Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove, za sve normalne podloge.Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.Nije za primjenu u podnožju fasade niti u području skupljanja vode.Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

 

Podložna i filcana žbuka za unutarnje zidove i stropove s malim opterećenjem vlagom. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton. Ne koristiti u podnožju fasade. Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

 

Gipsano-vapnene žbuke

 

Podložna i gletana žbuka. Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

 

Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton. Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole. Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima. Kod velikih, poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje, tuševi, bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620

 

Podložna i filcana žbuka, na bazi gipsa i specijalnog cementa. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.Nova vrsta gips-cementne žbuke. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

 

Toplinsko-izolacijske žbuke

 

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i strojno nanošenje. Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.Mineralni građ.materijal prema prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje.Nije za primjenu u podnožju fasade niti u području skupljanja vode.

 

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka. S laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,13 W/mK. Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

 

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu. Za ručno i strojno nanošenje. Visoka toplinska izolacija. S laganim dodatkom granula EPS-a. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,09 W/mK. Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.